Nyelvismeret

Egy adott nyelv szókincsének, nyelvi struktúrájának, kultúrájának ismerete.