BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

Érettségi vizsga

A középiskolai tanulmányokat lezáró és a felsőoktatásba bebocsátó vizsga. Magyarországon a felsőoktatási felvételi eljárásban is helyettesíti a vizsgát. Az angol nyelvi érettségit középszinten és emelt szinten lehet letenni. A szintek igazodnak az Európa Tanács KER szintjeihez. A vizsga középszintje az A2–B1, az emelt szint a B2 szintnek felel meg.

Mindkét szintű vizsga a vizsgázó valós nyelvi kompetenciáját teszteli. A középszintű és emelt szintű vizsga is a 4 nyelvi alapkészséget méri: az olvasott és hallott szöveg értést, a beszédkészséget és az íráskészséget. Megfelelő szókincs, és az angol nyelv szerkezetének ismerete is szükséges. A középszintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli vizsga részei az olvasott szöveg értést, a nyelvhelyességet, a hallott szöveg értést és az íráskészséget mérik. A szóbeli vizsga bemelegítő társalgásból, szituációs gyakorlatból, és önálló téma kifejtésből áll. Az emelt szintű vizsga egynyelvű, és 5 különálló vizsgarész teszi ki.