BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

be:)HAPPY

Milyen angol igeidők léteznek?

Az angol nyelvtanban az igeidők fontos szerepet kapnak, ezért fontos, hogy megfelelően elsajátíthassuk használatukat. Egyeseknek ezek elsajátítása könnyebben megy, de akik számára nehézséget okoz, azoknak ajánljuk alábbi bejegyzésünket, hiszen arra adunk összefoglaló választ, hogy milyen angol igeidők léteznek.

 

Angol igeidők

Amikor igeidőkről van szó az angol nyelvben a legszembetűnőbb, legalábbis a magyar nyelvhez képest, hogy míg mi csak múlt, jelen és jövő időt különböztetünk meg. Addig az angol sokkal összetettebb, hiszen az egyes időket is különböző aspektusból képes megközelíteni. Így jön létre az egyszerű, folyamatos, egyszerű befejezett, valamint folyamatos befejezett aspektus, mindegyik igeidőben.

Ennek következtében, míg nálunk 3 igeidőről beszélhetünk, addig az angolban ez a szám 12-re növekszik és ehhez még nyugodt szívvel hozzávehetjük az úgynevezett feltételes igeidőt is, amellyel így már 16 igeidőről beszélhetünk.

Ezek között természetesen olykor nehéz lehet eligazodni, de az alábbi összefoglaló remélhetőleg hasznos lehet e célra. Emellett számos jó tanácsot kaphatsz az Angol nyelvtan gyakorlása című cikkünkben.

 

Jelen idők

A jelen idő, magától értetődően a „most”-tal foglalkozik, ezért gyakran találkozhatunk egyszerű tényközlésekkel, de egy-egy éppen zajló cselekvésről is szólhatunk használatukkal.

Egyszerű jelen idő

Általában igaz, hogy a Simple Present esetében a tényközlésen van a hangsúly, míg a Continuous-formák inkább a cselekvés folyamatosságát, kezdetét és végét emelik ki. Legegyszerűbben úgy lehet megkülönböztetni, hogy Egyszerű vagy Folyamatos igeidő használatos, hogy az adott mondatban el lehetne-e helyezni a cselekvés kezdetét és végét. A Simple Present négy esetben használatos:

 • Ha egy esemény egy pillanatig tart a jelenben
 • The pupils stand up. – A tanulók felállnak.
 • Amikor egy szokást (habit) akarunk elmondani, ami általánosan igaz az alanyra és újra és újra megtörténik.
 • I always listen to radio in the morning. – Reggel mindig rádiót hallgatok.
 • Az alanyra jellemző tulajdonságot írunk le.
 • He works in a bank. – Egy bankban dolgozik.
 • I prefer tea to coffee. – Jobban szeretem a teát a kávénál.
 • Általánosan igaz tények (facts)
 • I come from Hungary. – Magyarországról jövök.
 • Birds fly. – A madarak repülnek.

Folyamatos jelen idő

A Present Continuous a cselekvés folytonosságát hangsúlyozza. A beszéd pillanatában lezajló, de nem pillanatnyi, hanem folyamatos cselekvést írhatjuk le általa.

 • Peter is doing the homework. – Péter a házifeladatát csinálja.

Folyamatos jelen időt használunk, ha beszéd pillanatában igaz, de nem feltétlenül most zajló, folyamatos cselekvésről van szó. Itt már könnyedén elmosódhat a határ a Simple és a Continuous formák között, de általában elég jól meghatározható. Érdemes figyelembe venni a használt időhatározókat.

 • Zoe is learning English. – Zoé angolul tanul.
 • I’m reading a good book. – Egy jó könyvet olvasok.

Ritkán, de szokás a Present Continuoust akkor is használni, ha egy szokásostól eltérő cselekvést akarunk kihangsúlyozni.

 • She usually drinks tea but this morning she is drinking coffe. -Általában teát iszik, de ma reggel kávézik.

Még ritkábban, akkor használunk Present Continuoust, ha rosszallóan akarunk nyilatkozni egy szokásról, szenvedélyről.

 • She is always changing her boy-friends. – Egyfolytában cserélgeti a barátait!

Befejezett jelen idő

Ezt az igeidőt akkor használják, ha egy esemény már befejeződött, és a múlt egy közelebbről meg nem határozott időpontjában történt. Ez az igeidő gyakran fejez ki olyan cselekvéseket, melyek a múltban történtek, de hatásuk a jelenben is érezhető.

Befejezett folyamatos jelen idő

Ezt az igeidőt akkor használják, mikor egy esemény a múltban kezdődött, és egészen a jelenig tart.

 

 

Múlt idők

A múlt idők segítségével az egyszerű múltban történt eseményeken túl adott a lehetőség számunkra, hogy a múlt egyes eseményeit is rangsoroljuk megtörténtük ideje szerint.

Egyszerű múlt

A Simple Past egy befejezett cselekményt ír le, mely egy adott pillanatban zajlott le a múltban. Az Amerikában beszélt angol nyelvben azonban néha az egyszerű múltat használják akkor is, mikor nincs megadva pontosan az idő.

 • „I listened.”

Folyamatos múlt

A Past continuous igeidőt akkor használják, mikor a múlt egy be nem fejezett eseményét mesélik el.

 • “I was listening.”

Befejezett múlt

Egy másik eseményt teljesen megelőző esemény elmesélésére szolgál a Past perfect igeidő. A másik eseményt gyakran egyszerű múlt időben írják le. Tehát a régmúlt olyan eseményt mesél el, ami még a múltnál is régebben történt

 • “He realised he had lost his way”, (Észrevette, hogy elvesztette az utat.)
 • „I was going to town because he had spoken to me”. (Azért mentem a városba, mert ő mesélt nekem róla.)

Befejezett folyamatos múlt

A Past perfect continuous-t általában egy meghatározott időhatározóval együtt használják, és azt fejezi ki, hogy ez az esemény már folyamatban volt már egy ideje.

 • “When Peter entered my room, I had been listening to music for half an hour.” (Mikor Péter belépett a szobámba, már fél órája zenét hallgattam.)

 

Jövő idők

A jövő idő esetén egyrészt kifejezhetünk jóslatot, vagy előre eltervezett eseményeket, de lehetőségünk van a múlthoz hasonlóan a jövőbeli eseményeket is rangsorolni megtörténtük szerint.

Egyszerű jövő

A Simple future azt fejezi ki, hogy egy esemény a jövőben fog bekövetkezni, vagy a beszélő néhány cselekedetet szándékozik megcsinálni.

 • I shall/will listen.”

Folyamatos jövő idő

A Future continuous olyan eseményeket szokott leírni, melyeket a jövő egy időpontjára tervezünk.

 • „I shall/will be listening.”

Befejezett jövő

A Future perfect egy eseményt jelez előre, mely még egy másik, a jövőben várható esemény előtt fog megtörténni. Névlegesen két eseményt ír le, és a befejezett jövő jelzi, hogy egy esemény a jövőben fog megtörténni, de a mondat fő eseményéhez képest régebben, onnan tekintve a múltban.

 • „I will know the tune next week because I will have listened to it” (Jövő héten ismerni fogom a dallamot, mert addigra már meg fogom hallgatni.)

Befejezett folyamatos jövő

Egy folyamatban lévő eseményt ír le a Future perfect continuous, ami a jövőben fog megtörténni, de egy másik esemény előtt.

 • „I shall/will have been listening.”

 

Feltételes igeidők

A feltételes igeidő különlegesnek mondható, hiszen számos speciális esetet leírhatunk vele, ha megfelelően elsajátítjuk használatát.

Feltételes jelen

A Present conditional-t használják olyan események leírásakor, melyek többször megtörtént, vagy a múltban folyamatos volt.

 • „When I was younger, I would listen.” [több alkalommal]),

Valamint feltételes mondatokban is használják.

 • „If I had the time, I would listen to you.” (Ha lenne időm, meghallgatnálak)

Folyamatos feltételes jelen

A Present continuous conditional olyan folyamatosan zajló esemény leírásakor használják, mely még nem kezdődött el.

 • „I would be listening.”

Befejezett feltételes igeidő

A Conditional perfect azt jelzi, hogy valamilyen esemény valamilyen másik után következhet.

 • „I would have listened.”

Folyamatos befejezett feltételes igeidő

A Conditional perfect continuous egy olyan folyamatban lévő eseményről számol be, mely a jövőből nézve a múltban, egy másik esemény befejezése után következhet.

„I would have been listening.”

 

Összegezve:

Elsőre ugyan ijesztőnek hathat, hogy ennyi igeidő között kell ellavíroznunk az angol nyelv használatakor, azonban ezek közül általánosságban elmondható, hogy ahhoz, hogy megértessük magunkat elegendő lehet mindössze 8-10 igeidő használata, hiszen a bonyolultabb formulák csupán az árnyalatnyi különbségek kifejezését szolgálják, melyekre gyakran szükségünk sincs a mindennapi kommunikációban.

 

Ha bármilyen kérdésed lenne, akkor várunk sok szeretettel budapesti angol nyelviskolánkban!

Egy ingyenes angol szintfelmérőt is kitölthetsz, hogy azonnal képet kapj az angol tudásodról.

GYERE BE HOZZÁNK!

Angoltanár részmunkaidőben

Jó hangulat, profi tanárok, állandó sikerélmény.

Jelentkezz egy kötetlen szintfelmérő beszélgetésre, és ismerd meg módszerünket:

JELENTKEZEM >>

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Budai nyelviskola

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 8.

Mobil: 0670/420-3282
infobuda@behappynyelviskola.hu

Pesti nyelviskola

V. Kossuth Lajos u. 13. félemelet 1.
A Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre
Tel: 1266-4823
Mobil: 0670/941-2014
info@behappynyelviskola.hu

TOVÁBB >>

Tudd meg, hol tartasz, és mi kell ahhoz, hogy el tudd érni a célod.

KITÖLTÖM >>