BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

be:)HAPPY

Angol nyelvtani szerkezetek

Az angol nyelvtan elsajátítása egyeseknek könnyedén megy, míg mások csak kínkeservesen tudják elsajátítani azokat a nyelvtani formulákat, melyeket a hétköznapi beszédben használhatunk. Amennyiben angol nyelvtanulásra adjuk fejünket, akkor az egyes szerkezetek elsajátítása fokozatosan lépésről-lépésre történhet, amíg el nem éred az adott nyelvtani szinthez szükséges tudást.

 

Angol szórend

Az angol egy alany, állítmány, tárgy sorrendet tartó nyelv. Kijelentő módban ez gyakorta megfigyelhető. A magyar nyelvvel ellentétben azonban a ragokat a legtöbb alkalommal nem használja. Az angol nyelvben megkülönböztethetünk a magyarhoz hasonlóan kijelentő, kérdő és felszólító mondatok.

Kijelentő mondat

A kijelentő mondatokat általánosságban az alannyal kezdik, ez az úgynevezett „jelöletlen forma”. (pl.: “Tom [alany] eats [ige] cheese [tárgy]” – Tamás sajtot eszik.) A mondat elején valamilyen módon jelzik, ha a mondat elején nem az alany található, ilyenkor ez általában a mondat tárgya. (pl.: “This morning I got up late” – Ma reggel későn keltem)

Kérdő mondat

A kérdő mondat kezdése teljesen különböző. Az angol kérdéseknek két fajtája van: a wh-kérdés (pl.: “Where is my little dog?” – Hol a kutyám?) és az eldöntendő kérdés (pl.:”Is John Smith inside?” – John bent van?).

Felszólító mondat

A felszólító módú mondatokban több alakkal is találkozhatunk. Például az „Improve your grammar!”, “You improve your grammar!”, “Do improve your grammar.” formák mindegyike közel azonos jelentéssel szólít fel arra, hogy fejlesszük nyelvtani ismereteinket.

Angol igeidők

Az angol nyelvben több igeidővel is megismerkedhetünk tanulmányaink során. Összességében 16 különböző igeidőt különböztethetünk meg, ezeket pedig 4 nagyobb igeidőbe sorolhatjuk. Ezek a jelen idő, múlt idő, jövő idő, valamint a feltételes igeidők.

 

Jelen idők

 

Egyszerű jelen idő

Általában igaz, hogy a Simple Present esetében a tényközlésen van a hangsúly, míg a Continuous-formák inkább a cselekvés folyamatosságát, kezdetét és végét emelik ki. Legegyszerűbben úgy lehet megkülönböztetni, hogy Egyszerű vagy Folyamatos igeidő használatos, hogy az adott mondatban el lehetne-e helyezni a cselekvés kezdetét és végét. A Simple Present négy esetben használatos:

 • Ha egy esemény egy pillanatig tart a jelenben
 • The pupils stand up. – A tanulók felállnak.
 • Amikor egy szokást (habit) akarunk elmondani, ami általánosan igaz az alanyra és újra és újra megtörténik.
 • I always listen to radio in the morning. – Reggel mindig rádiót hallgatok.
 • Az alanyra jellemző tulajdonságot írunk le.
 • He works in a bank. – Egy bankban dolgozik.
 • I prefer tea to coffee. – Jobban szeretem a teát a kávénál.
 • Általánosan igaz tények (facts)
 • I come from Hungary. – Magyarországról jövök.
 • Birds fly. – A madarak repülnek.

Folyamatos jelen idő

A Present Continuous a cselekvés folytonosságát hangsúlyozza. A beszéd pillanatában lezajló, de nem pillanatnyi, hanem folyamatos cselekvést írhatjuk le általa.

 • Peter is doing the homework. – Péter a házifeladatát csinálja.

Folyamatos jelen időt használunk, ha beszéd pillanatában igaz, de nem feltétlenül most zajló, folyamatos cselekvésről van szó. Itt már könnyedén elmosódhat a határ a Simple és a Continuous formák között, de általában elég jól meghatározható. Érdemes figyelembe venni a használt időhatározókat.

 • Zoe is learning English. – Zoé angolul tanul.
 • I’m reading a good book. – Egy jó könyvet olvasok.

Ritkán, de szokás a Present Continuoust akkor is használni, ha egy szokásostól eltérő cselekvést akarunk kihangsúlyozni.

 • She usually drinks tea but this morning she is drinking coffe. -Általában teát iszik, de ma reggel kávézik.

Még ritkábban, akkor használunk Present Continuoust, ha rosszallóan akarunk nyilatkozni egy szokásról, szenvedélyről.

 • She is always changing her boy-friends. – Egyfolytában cserélgeti a barátait!

Befejezett jelen idő

Ezt az igeidőt akkor használják, ha egy esemény már befejeződött, és a múlt egy közelebbről meg nem határozott időpontjában történt. Ez az igeidő gyakran fejez ki olyan cselekvéseket, melyek a múltban történtek, de hatásuk a jelenben is érezhető.

Befejezett folyamatos jelen idő

Ezt az igeidőt akkor használják, mikor egy esemény a múltban kezdődött, és egészen a jelenig tart.

 

Múlt idők

 

Egyszerű múlt

A Simple Past egy befejezett cselekményt ír le, mely egy adott pillanatban zajlott le a múltban. Az Amerikában beszélt angol nyelvben azonban néha az egyszerű múltat használják akkor is, mikor nincs megadva pontosan az idő.

 • „I listened.”

Folyamatos múlt

A Past continuous igeidőt akkor használják, mikor a múlt egy be nem fejezett eseményét mesélik el.

 • “I was listening.”

Befejezett múlt

Egy másik eseményt teljesen megelőző esemény elmesélésére szolgál a Past perfect igeidő. A másik eseményt gyakran egyszerű múlt időben írják le. Tehát a régmúlt olyan eseményt mesél el, ami még a múltnál is régebben történt

 • “He realised he had lost his way”, (Észrevette, hogy elvesztette az utat.)
 • „I was going to town because he had spoken to me”. (Azért mentem a városba, mert ő mesélt nekem róla.)

Befejezett folyamatos múlt

A Past perfect continuous-t általában egy meghatározott időhatározóval együtt használják, és azt fejezi ki, hogy ez az esemény már folyamatban volt már egy ideje.

 • “When Peter entered my room, I had been listening to music for half an hour.” (Mikor Péter belépett a szobámba, már fél órája zenét hallgattam.)

 

Jövő idők

 

Egyszerű jövő idő

A Simple future azt fejezi ki, hogy egy esemény a jövőben fog bekövetkezni, vagy a beszélő néhány cselekedetet szándékozik megcsinálni.

 • I shall/will listen.”

Folyamatos jövő

A Future continuous olyan eseményeket szokott leírni, melyeket a jövő egy időpontjára tervezünk.

 • „I shall/will be listening.”

Befejezett jövő

A Future perfect egy eseményt jelez előre, mely még egy másik, a jövőben várható esemény előtt fog megtörténni. Névlegesen két eseményt ír le, és a befejezett jövő jelzi, hogy egy esemény a jövőben fog megtörténni, de a mondat fő eseményéhez képest régebben, onnan tekintve a múltban.

 • „I will know the tune next week because I will have listened to it” (Jövő héten ismerni fogom a dallamot, mert addigra már meg fogom hallgatni.)

Befejezett folyamatos jövő

Egy folyamatban lévő eseményt ír le a Future perfect continuous, ami a jövőben fog megtörténni, de egy másik esemény előtt.

 • „I shall/will have been listening.”

 

Feltételes igeidők

 

Feltételes jelen

A Present conditional-t használják olyan események leírásakor, melyek többször megtörtént, vagy a múltban folyamatos volt.

 • „When I was younger, I would listen.” [több alkalommal]),

Valamint feltételes mondatokban is használják.

 • „If I had the time, I would listen to you.” (Ha lenne időm, meghallgatnálak)

Folyamatos feltételes jelen

A Present continuous conditional olyan folyamatosan zajló esemény leírásakor használják, mely még nem kezdődött el.

 • „I would be listening.”

Befejezett feltételes igeidő

A Conditional perfect azt jelzi, hogy valamilyen esemény valamilyen másik után következhet.

 • „I would have listened.”

Folyamatos befejezett feltételes igeidő

A Conditional perfect continuous egy olyan folyamatban lévő eseményről számol be, mely a jövőből nézve a múltban, egy másik esemény befejezése után következhet.

 • „I would have been listening.”

 

Amennyiben ezeket a szórendeket és igeidőket képesek vagyunk elsajátítani és megkülönböztetni, akkor nagy eséllyel nem lesz problémánk az angol nyelvtannal és így a szókincsünk fejlesztésére helyezhetjük a hangsúlyt. Természetesen a megfelelő nyelvtani szint megtartásához sem árt a gyakorlás, ennek legjobb módjairól az “Angol nyelvtan gyakorlása” című cikkben olvashattok

 

Ha bármilyen kérdésed lenne, akkor várunk sok szeretettel budapesti angol nyelviskolánkban!

Egy ingyenes angol szintfelmérőt is kitölthetsz, hogy azonnal képet kapj az angol tudásodról.

GYERE BE HOZZÁNK!

Angoltanár részmunkaidőben

Jó hangulat, profi tanárok, állandó sikerélmény.

Jelentkezz egy kötetlen szintfelmérő beszélgetésre, és ismerd meg módszerünket:

JELENTKEZEM >>

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Budai nyelviskola

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 8.

Mobil: 0670/420-3282
infobuda@behappynyelviskola.hu

Pesti nyelviskola

V. Kossuth Lajos u. 13. félemelet 1.
A Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre
Tel: 1266-4823
Mobil: 0670/941-2014
info@behappynyelviskola.hu

TOVÁBB >>

Tudd meg, hol tartasz, és mi kell ahhoz, hogy el tudd érni a célod.

KITÖLTÖM >>