BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

be:)HAPPY

Angol igeidők középfokú nyelvvizsgához

Az angol középfokú nyelvvizsga megszerzése már egy jóval komolyabb erőpróba, mint az alapfok. Ehhez már szóban és írásban is tudnunk kell kifejeznünk magunkat. Ehhez sajnos elengedhetetlen, hogy az alap 12 igeidőt ismerjük és használni is tudjuk olykor önmagunk kifejezéséhez. Az alábbi cikkben éppen ezért összegyűjtöttük azokaz az angol igeidőket a középfogú nyelvvizsgához, melyre mindenkinek szüksége lehet.

 

Igeidők angol középfokhoz

Az angol nyelvben több igeidővel is megismerkedhetünk tanulmányaink során. Összességében 12 különböző, de alapvető középszintű nyelvvizsgához szükséges igeidőt különböztethetünk meg. Ezeket 3 nagyobb igeidőbe sorolhatjuk, név szerint a jelen idő, múlt idő, jövő idő.

Az alapfokú nyelvvizsgához szükséges igeidőkről az „Angol igeidők alapfokú nyelvvizsgához” című korábbi cikkben olvashatók információk.

 

 

Egyszerű jelen idő

Általában igaz, hogy a Simple Present esetében a tényközlésen van a hangsúly, míg a Continuous-formák inkább a cselekvés folyamatosságát, kezdetét és végét emelik ki. Legegyszerűbben úgy lehet megkülönböztetni, hogy Egyszerű vagy Folyamatos igeidő használatos, hogy az adott mondatban el lehetne-e helyezni a cselekvés kezdetét és végét.

 

Folyamatos jelen idő

A Present Continuous a cselekvés folytonosságát hangsúlyozza. A beszéd pillanatában lezajló, de nem pillanatnyi, hanem folyamatos cselekvést írhatjuk le általa.

Folyamatos jelen időt használunk, ha beszéd pillanatában igaz, de nem feltétlenül most zajló, folyamatos cselekvésről van szó. Itt már könnyedén elmosódhat a határ a Simple és a Continuous formák között, de általában elég jól meghatározható. Érdemes figyelembe venni a használt időhatározókat.

 

Befejezett jelen idő

Ezt az igeidőt akkor használják, ha egy esemény már befejeződött, és a múlt egy közelebbről meg nem határozott időpontjában történt. Ez az igeidő gyakran fejez ki olyan cselekvéseket, melyek a múltban történtek, de hatásuk a jelenben is érezhető.

 

Befejezett folyamatos jelen idő

Ezt az igeidőt akkor használják, mikor egy esemény a múltban kezdődött, és egészen a jelenig tart.

 

 

Egyszerű múlt

A Simple Past egy befejezett cselekményt ír le, mely egy adott pillanatban zajlott le a múltban. Az Amerikában beszélt angol nyelvben azonban néha az egyszerű múltat használják akkor is, mikor nincs megadva pontosan az idő.

 

Folyamatos múlt

A Past continuous igeidőt akkor használják, mikor a múlt egy be nem fejezett eseményét mesélik el.

 

Befejezett múlt

Egy másik eseményt teljesen megelőző esemény elmesélésére szolgál a Past perfect igeidő. A másik eseményt gyakran egyszerű múlt időben írják le. Tehát a régmúlt olyan eseményt mesél el, ami még a múltnál is régebben történt.

 

Befejezett folyamatos múlt

A Past perfect continuous-t általában egy meghatározott időhatározóval együtt használják, és azt fejezi ki, hogy ez az esemény már folyamatban volt már egy ideje.

 

 

 

Egyszerű jövő

A Simple future azt fejezi ki, hogy egy esemény a jövőben fog bekövetkezni, vagy a beszélő néhány cselekedetet szándékozik megcsinálni.

 

Folyamatos jövő

A Future continuous olyan eseményeket szokott leírni, melyeket a jövő egy időpontjára tervezünk.

 

Befejezett jövő

A Future perfect egy eseményt jelez előre, mely még egy másik, a jövőben várható esemény előtt fog megtörténni. Névlegesen két eseményt ír le, és a befejezett jövő jelzi, hogy egy esemény a jövőben fog megtörténni, de a mondat fő eseményéhez képest régebben, onnan tekintve a múltban.

 

Befejezett jövő

Egy folyamatban lévő eseményt ír le a Future perfect continuous, ami a jövőben fog megtörténni, de egy másik esemény előtt.

 

 

Középfokú nyelvvizsga követelmények

A középfokú nyelvvizsga során alapvető elvárás, hogy a tanuló meg tudja érteni az összetettebb konkrét vagy elvont témájú szövegek fő gondolatmenetét, beleértve akár szakmai beszélgetéseket is.

Emellett folyamatos és természetes módon tud interakciót tud folytatni anyanyelvi beszélővel, hogy az egyik félnek sem megterhelő. Világos, részletes szöveget tud alkotni sokféle témában, és ki tudja fejteni a véleményét egy aktuális témáról úgy, hogy részletezni tudja a különböző lehetőségekből adódó előnyöket és hátrányokat is.

 

Szóbeli kommunikáció

Szóbeli kommunikációjában elvárás, hogy természetes módon, folyékonyan, tudjon kommunikálni általános, tanulmányi, szakmai vagy szabadidővel kapcsolatos témák széles körében. Mindezt egyenletes beszédtempóval, amely lehetővé teszi a rendszeres interakciót anyanyelvi beszélőkkel anélkül, hogy az bármelyik fél számára megerőltető lenne.

 

Írásbeli kommunikáció

Írásbeli készségek terén a sikeres nyelvvizsgához ajánlott a világos, részletes szövegek alkotásának szintjére eljutni. Emellett a vizsgázó legyen képes kifejezni különböző érzelmi fokozatokat, adatokat és érveléseket. Amennyiben levélírásra kerül a sor, tudjon reagálni a levelező partner nézeteire, véleményére.

 

Olvasott szöveg értése

A sikerre vágyó vizsgázó magas fokú önállósággal olvas, széleskörű aktív olvasási szókinccsel rendelkezik, ki tud szűrni információt, fontos gondolatokat, adott esetben szakmai összefüggéseket.

 

Hallott szöveg értése

Meg tudja érteni a tartalmi és nyelvi szempontból összetett beszéd és közvetített hanganyagok főbb gondolatait mind konkrét, mind elvont témában. Követni tudja az anyanyelvi beszélők közötti élénk társalgást is.

 

Összegezve:

A középfokú nyelvvizsgához tehát a legjobb, ha mindegyik említett igeidőt kellő biztossággal használjuk. Azonban örök jó tanács, hogy azon igeidők használatát kerüljük, melyek használatát nem tudjuk magabiztosan alkalmazni.

 

 

Ha bármilyen kérdésed lenne, vagy szeretnél gyorsan és hatékonyan tanulni, akkor várunk sok szeretettel budapesti angol nyelviskolánkban!

Egy ingyenes angol szintfelmérőt is kitölthetsz, hogy azonnal képet kapj az angol tudásodról.

GYERE BE HOZZÁNK!

Angoltanár részmunkaidőben

Jó hangulat, profi tanárok, állandó sikerélmény.

Jelentkezz egy kötetlen szintfelmérő beszélgetésre, és ismerd meg módszerünket:

JELENTKEZEM >>

ELÉRHETŐSÉGEINK:

Budai nyelviskola

1024 Budapest, Széll Kálmán tér 8.

Mobil: 0670/420-3282
infobuda@behappynyelviskola.hu

Pesti nyelviskola

V. Kossuth Lajos u. 13. félemelet 1.
A Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre
Tel: 1266-4823
Mobil: 0670/941-2014
info@behappynyelviskola.hu

TOVÁBB >>

Tudd meg, hol tartasz, és mi kell ahhoz, hogy el tudd érni a célod.

KITÖLTÖM >>