BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

Beszédkészség

Egy adott nyelv aktív szóbeli használatára, és hallott szövegértésére vonatkozó képesség.

A nyelvtudás aktuális szintjének megfelelően a nyelvhasználó képes arra, hogy az elméletben megtanult szókincset és nyelvtant átültesse a gyakorlatba, vagyis ki tudja magát fejezni szóban, és megérti amit mondanak neki. Kreatív módon tud bánni a nyelvi fordulatokkal. A beszédkészség a legjobban anyanyelvi környezetben fejleszthető, ahol a nyelvhasználó folyamatosan a célnyelven kommunikál. A nyelvtanfolyamokon a beszédkészséget szóbeli szituációs gyakorlatokon és hanganyagokon keresztül fejlesztik.