BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

Az angol nyelv története

 

Az angol nyelv története

Nagy-Britannia őslakossága a kelta népcsoport volt, kiket az ötödik századtól kezdve kiszorítottak a betelepülő germán törzsek a sziget azon részeire, melyet Skóciaként, Wales-ként és Ír-szigetekként ismerünk.

 

Angolszász (óangol)

Ekkor még a betelepülő törzsek ugyanazt a nyelvet, az óangolt, vagy más néven angolszász nyelvet beszélték. A brit szigeteken való hódításaiknak köszönhetően ez lett az általánosan elterjedt beszélt nyelv, melyben jelentős változást hoztak a vikingek a VII. század és az ezredforduló között.

Másik jelentős hatás a nyelvre a latin volt, tekintettel arra, hogy az írni és olvasni tudó emberek többsége tudott latinul, így rengeteg jövevényszó került a nyelvbe. Ehhez nagyban hozzájárult a kereszténység elterjedése, a latinul beszélő papok révén. Később a normann hódítás is ezt erősítette, aminek folyamán nagyon sok latin eredetű normann szó került a nyelvbe.

 

Középangol

Az ezredfordulótól hozzávetőlegesen a 1500-as évekig használták a középangolt, mely Hódító Vilmosnak volt köszönhető. Anglia normann uralom alá került, ezzel együtt a francia lett a hivatalos nyelv, mely erős behatással volt az angolra. Az állami hivatalokat francia anyanyelvű vezetés töltötte be, de a közemberek angolul beszéltek, ennek a keveredése lett a középangol. Az egész folyamatnak a nagy pestisjárvány vetett véget, mely a lakosság nagy részét, így a vezetőket is elpusztította, így ismét angol anyanyelvű emberek kerültek a hivatalok élére. Az évszázadokon át tartó francia behatás igen nagy jelentőséggel bírt a nyelvre.

 

Modern angol nyelv

A XV. századtól kezdve, a mai napig ezt a nyelvet hívjuk angolnak. Természetesen folyamatosan változik. Írásos emlékekben erősen meghatározó Shakespeare munkássága és az első Biblia fordítás. Ekkor egységesítették a helyesírást is. Fontos kezdeti esemény volt a nagy magánhangzócsúszás, melynek okai a mai napig nem ismertek. A középangolban még a kiejtés és az írásmód megegyezett, majd változott a magánhangzók kiejtése. Mai napig nyelvészek tanulmányozzák ennek a jelenségnek a pontos okait.

 

A nyelvek eredete

A nyelvtanulás során nagyon sokszor felbukkan a nyelvtörténet egy-egy fázisa. Nyilvánvaló tény, hogy tanulás közben egy szó, illetve egy kifejezés jelentésének sokkal teljesebb értelmet ad az eredetének ismerete. Ebből következően, sokszor belebotlunk a nyelv történetének egyes szakaszaiba, melyet ismerve könnyebbé válik a nyelvtanulás. A fenti rövid ismertető csupán ízelítő az angol nyelv történetéből, erről sokkal bővebben lehet olvasni, mely nem csak a nyelvvel, de a történelemmel kapcsolatban is számos érdekességet rejt magában. Annak számára, aki teljes mértékben szeretné birtokolni egy nyelv ismeretét, elengedhetetlenül fontos ismerni a nyelv történetét, valamint a hozzá kapcsolódó történelmet.