BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

Arthur király

 

Arthur király

Arthur király neve medvét jelent. Legendás uralkodó volt az V. század végén, VI. század elején. Galfredus de Mommouth Britannia története című mondagyűjteménye alapján ismerjük Arthur alakját. A történelmi kutatások megállapították, hogy akkoriban valóban létezett egy Artus nevű brit vezér, aki a VI. század elején folyó angolszász csaták valamelyikében esett el. Az ő alakja köré szövődött a kelta mondakör.

 

A monda szerinti történet

Arthur születése

Arthur leendő anyja Igraine hercegné volt, ki férje visszatértét várta. Britannia király Uther pendragon volt, kinek kérésére Merlin a varázsló bűbáj által elaltatta Igraine gyanakvását, így bejuttatta őt a hercegné hálószobájába. Ebből a nászból született Arthur.

A király általi megállapodás szerint, Merlin magához veszi az újszülött fiút, aki a király egyetlen gyermeke. Arthur semmit nem tud származásáról, egészen Uther király haláláig. Az Excalibur, varázslatos kard, mely évek óta egy sziklában pihenve vár arra, hogy a valódi király kihúzza onnan. Sokak próbálkozása után Arthur kihúzza a kardot, ezt követően az emberek hűséget fogadnak neki, és királlyá koronázzák.

Uralkodásának kezdete

Az ezt követő tizenkét év a béke időszaka. Arthur felépíti Camelot várát, megteremti a lovagrendet, kerek asztal köré ülteti őket és megteremti a lovagi erkölcsi normák alapjait. Legfontosabb eszméik lettek a kegyetlenségtől való tartózkodás, a becstelenség kerülése, valamint a nők védelmezése.

Ginever

Arthur feleségül vette a szép Ginevert, aki hamarosan hűtlen lesz hozzá, egymásba szeretnek Lancelot-tal, a király első számú lovagjával és legfőbb bizalmasával. Törvény szerint arra kényszerítik Arthurt, hogy nyilvánosan égettesse meg a királynét. Lancelot megmenti Ginevert és Franciaországba menekülnek.

Államcsíny

Arthurnak édesanyja révén van egy nővére, Morgan le Fay, aki bosszút esküdött öccse ellen. Bűbájt alkalmazva bejutott öccse hálószobájába, mely nászból fia született féltestvérétől, Mordred.

Ginever és Lancelot menekülésének idején Mordred már ifjúvá serdült és a király bizalmasa lett. A szökést követően Arthur hűtlen felesége után indul seregével, az országot ideiglenesen Mordredre bízza, aki kihasználva az alkalmat, államcsínyt hajt végre. A király, visszatérve országába, kénytelen megütközni Mordred seregével, mely csatában apa és fia megölik egymást. A legenda szerint, utolsó szavai lovagjaihoz szóltak, melyben biztosította őket arról, hogy visszatér, ha szükség lesz rá.

Szent Grál

A Szent Grál az a kehely, melyből Jézus az utolsó vacsorán ivott. A kelta mondakört át és átszövik azok a történetek, melyek a Szent Grál keresésére irányulnak.

Merlin küldött egy üzenetet Arthur részére, miszerint egy lovag fogja megtalálni a Szent Grált. Ennek hatására indultak el a lovagok, hogy megtalálják a kelyhet, minek folyamán rengeteg kalandot éltek át. Végül, a legenda szerint Sir Lancelot fia, Sir Galahad találta meg a grált. Ezután a lovagok visszatértek királyukhoz, hogy elmeséljék átélt kalandjaikat.

Merlin

Merlin rejtélyes alakja a kelta mondakörnek. A legenda szerint anyja hétköznapi lány volt, apja egy inkubus, egy gonosz szellem. Apja révén jutott hozzá Merlin természetfeletti képességeihez, minek révén környezete varázslónak tekintette.

Kutatások

A legendáknak köszönhetően több helyen is ásatások kezdődtek annak érdekében, hogy megtalálják az egykori várat, Camelotot. Több romot is találtak, melyet Camelotként azonosítottak, de ebben a kérdésben vitatottak az elképzelések a kutatók között.

Egy régész csoport Somerset megyében Cadbury vár romjait azonosították, míg más csoport Skóciában indult kutató expedícióra. Az ő elképzelésük szerint, az irodalmi utalások alapján, Camelot vára Stirlingben volt.

 

A valóság

A valóságban valószínűleg Arthur folyamatosan keresztes háborúkat vívott a barbár lakosság ellen, és ez egy kifejezetten vad időszaka volt a történelemnek. Csupán az irodalmi torzításnak köszönhetően kaptuk a most meglévő képet Arthurról, lovagjairól, és az általa teremtett tiszta békeidőszakról.