BeHappy Pest: Ferenciek terétől és az Astoriától 1 percre    |    BeHappy Buda: Mammuttól 1 percre

Angol szleng

 

Nyelvi eszközök

A szleng leggyakoribb nyelvi eszközei, amikor a bázisnyelv alapján hibás, illetve rövidített szavakat hoznak létre, valamint szándékosan használja a nyelvhelyességi hibákat. Ezen kívül az idegen szavak használatba vétele, illetve azok elkorcsosítása is jellemző.

 

Kialakulása

A szleng kialakulásának több magyarázata is létezik nyelvészek és szociológusok részéről. A legalapvetőbb magyarázat a régi vásárvárosokra vezeti vissza a szleng kialakulását, ahol sokféle nép találkozott egymással, így a mesterségek függőségi viszonyából alakult ki először, majd a városi élet részévé vált. A másik vélekedés szerint a szleng kialakulása nem nyelvészeti, sokkal inkább szociálpszichológiai jelenség, mely szerint az azonos csoporthoz tartozó emberek hajlamosak új, csak arra a csoportra jellemző szóhasználat létrehozására, melynek elsődleges oka a csoporthoz való tartozás érzékeltetése, az idegenek kirekesztése.

Nyelvészeti szempontból a szakértők kétféle szlenget különböztetnek meg, a jó szlenget és a rossz szlenget. Rossz szlengnek nevezik azokat a szavakat és kifejezéseket, melyeket főként hangzása miatt használnak, jó szlengnek pedig azt, aminek valódi jelentése van. Mára már majdnem teljesen eltűnt a szleng hátrányos megkülönböztetése, hiszen lassan a nyelvészek is rájöttek, hogy a szlengnek valódi szerepe van a nyelv alakulásában, mintegy frissítő funkciót tölt be.

A szleng messze túlmutat a szó és kifejezéskészleten. Természetesen a szókincs fontos része, de emellett a beszédmód, a nyelv használata és annak formája is igen meghatározó. Tehát, szlengszótárat lehet összeállítani, használni, ettől még nem beszéljük azt a szlenget. A bázisnyelvben megtalálható szó sajátos szövegkörnyezetben való használata is szorosan kapcsolódik a szleng témaköréhez, ez egy szituációhoz kötődő nyelvhasználat, egyfajta kommunikációs kód a csoport tagjai felé.

A szlengre nagyon jellemző a kommunikációs gazdaságosság, mely leginkább a szavak rövidítésében és mozaikszavak kialakulásában nyilvánul meg. Napjainkban rohamos változások történnek ezzel kapcsolatban, mely leginkább az interneten történő azonnali üzenetváltásnak köszönhető.

A szleng szavai sokféleképpen jöhetnek létre. A rövidítésen kívül léteznek a szóvegyülések, a szótagcserék, hangbetoldás, névátvitel, valamint a leggyakoribb a szinonimás csere. Egyesek hiperszinonimitásként is szokták jellemezni a szlenget, hiszen előfordul, hogy egy fogalom megnevezésére több mint 150 megnevezés létezik.

 

Magyar szleng eredete

Legkorábbi szleng-emlékek a XIV. századi ragadványnevek voltak, melyek gúnyos jelzők voltak viselőjükre nézve.

A XVI. században a simándi koldusok egy külön csoportot alkottak, kik nagy része testi fogyatékossággal küzdött, titkos nyelvük alakult ki, melyet a vakok nyelveként emlegettek.

A XVIII. században az alföldön kialakult a tolvajnyelv egy vásáritolvaj-banda köreiben. Elfogásuk után a büntetőper írásos emlékeiben találhatók az általuk használt szleng szavak egy része.

 

Magyar szleng kutatás

Az első magyar szójegyzék, mely 177 szleng szót tartalmazott. Toronyai Károly gyűjtötte és definiálta a szavakat, majd 1862-ben került kiadásra. Gyűjtésének célja a tolvajnyelv megismerése, ennek révén a tolvajok elleni védekezés volt.
Az első szleng szótárat Dobos Károly írta és 1898-ban látott napvilágot „A magyar diáknyelv és szótára” címen. A szótár tartalmazza a XIX. századi diáknyelv kifejezéseit.

Ekkoriban kezdődött a szleng kutatás, bár célja nem nyelvészeti volt, sokkal inkább a bűnözők leleplezése beszédük révén. Majd később rendszeresen jelentek meg egyes hobbival kapcsolatos szleng szótárak.

Az 1960-as években főként az ifjúsági nyelvet kutatták erőteljesebben, majd a ’90-es évektől beszélhetünk a szleng kutatás fellendüléséről, mely idő óta számos szleng szótár látott napvilágot.