be:)HAPPY

A TELC nyelvvizsga feladatok összetétele

Közzétéve 2015. október 28. 17:57-kor ebben a kategóriában:

Valamilyen szintű nyelvvizsga már szinte minden munkahely betöltéséhez, illetve a legtöbb egyetemre, főiskolára való jelentkezéshez is szükséges. Amit fontos megjegyezni, hogy ha már időt és pénzt fordítunk rá, akkor érdemes olyat választani, ahol valós tudást szerezhetünk, és olyan bizonyítványhoz juthatunk hozzá, ami bárhol megállja a helyét.

Hazánkban a TELC (The European Language Certificates) az egyik legnépszerűbb vizsga, mivel államilag akkreditált, három szinten letehető és egy jól átlátható, jó felépítésű vizsgarendszerről van szó. A TELC nyelvvizsga feladatok egynyelvűek, nem tartalmaznak fordítást, tehát szótárat nem lehet használni. Ez fontos szempont lehet, így érdemes megfontolni, hogy szükség van e a kétnyelvű vizsgára, illetve melyik az előnyösebb számunkra. A TELC nyelvvizsga feladatok írásbeli és szóbeli részre oszlanak, alap és középszint esetén, mindkettőn maximálisan 150 pont érhető el, vagyis egyenlő szerepük van a végső értékelésben.

Felsőfokú nyelvvizsga esetén az írásbeli 186, a szóbeli 144 pontot ér. Bizonyítvány csakis akkor kapható, ha mind az írásbeli, mind a szóbeli TELC nyelvvizsga feladatok összpontszámának legalább 60 százaléka megvan. Emellett pedig, az is döntő szempont, hogy az egyes vizsgarészek legalább 40 százalékosan legyenek teljesítve. Az írásbeli rész az olvasott szöveg értését és a fogalmazási készség illetve a levélírás szabályainak ismeretét méri fel. A szóbeli feladatok pedig a hallás utáni szövegértésre és a beszédkészségre fókuszálnak. A TELC nyelvvizsga feladatok a vizsga szintjének megfelelően bővülnek ki az elvárt ismeretek felméréséhez.

Min múlik a nyelviskolák sikere?

Közzétéve 2015. október 15. 14:47-kor ebben a kategóriában:

A nyelvoktatással kapcsolatosan sajnos mai napig is sok a negatív tapasztalat, amelyek teljesen elveszik a kedvét az embereknek az idegen nyelvek tanulásától.

A szerencsések már az iskolában olyan tanártól tanulhatnak, aki képes fenntartani az érdeklődést és olyan módszerekkel tanít, hogy az élvezetes és további ismeretszerzésre sarkall. A baj az, hogy ez a réteg egy nagyon apró kisebbség és a többség pedig úgy hagyja el az iskolát, hogy saját szavaikkal élve ,,utálják az angolt, németet, stb.”. A mai világban azonban nyelvtudás nélkül szinte semmilyen területen nem lehet boldogulni, ezért jön a következő forduló, a nyelviskolák nyújtotta szolgáltatások. Sajnálatos módon még ilyen speciális helyek, mint a nyelviskolák sem örvendenek osztatlan sikernek, mivel még ezek nagy részében is az általános iskolák, gimnáziumok módszereit alkalmazzák. Ezek pedig a látottak, hallottak és tapasztaltak alapján nem válnak be gyerekeknél sem, akkor magasabb korosztály esetében miért válna be? Hiszen a nyelviskolák diákjai a gimiből jól ismert szorongás mellett, amit a kinevetéstől, lejáratástól való félelem okoz, még olyan mindennapi gondokkal is meg kell küzdjenek, mint a munkahelyi problémák vagy a házkörüli, családdal kapcsolatos teendők. Ilyenkor már sokkal nehezebb beiktatni a hétköznapokba a tanulást is, főleg ha az ugyanolyan stresszel jár, mint anno az iskolában.

Tehát a nyelviskolák csakis akkor járhatnak sikerrel, ha tudnak valami mást nyújtani, mint a hagyományos oktatás, vagyis rugalmas órarendet, egyénre szabott haladási programot, kompetens tanárokat, egyéni és csoportos tanulási lehetőséget, amelyek összessége sikerélményhez és élvezetes tanuláshoz vezet.

Euro nyelvvizsga feladatok a valós életből

Közzétéve 2015. október 12. 20:03-kor ebben a kategóriában:

Az Euro nyelvvizsga Magyarország egyik államilag elfogadott és leginkább elismert nyelvtudást igazoló  vizsgája, melyet elfogadnak felvételihez, diploma megszerzéséhez és munkahelyeken is, sőt a felsőszintű Euro vizsga külföldi tanulmányok esetén is megfelelő. Ezen nyelvvizsga sikere abban rejlik, hogy nem csupán egy szükséges papír megszerzéséről szól, hanem a papír mögötti valós tudásról is.

Az Euro nyelvvizsga feladatok a valódi életből vett helyzetekre és szituációkra épülnek, mint például nyomtatványok kitöltése vagy egy hivatalos vagy félhivatalos levél megírása. A lényeg, hogy a diákok valódi és a mindennapi életben használható tudásra tegyenek szert, ami lehet egy rádió vagy TV műsor megértése vagy egy információ megkeresése külföldi fórumokon. Az Euro nyelvvizsga feladatok szóbeli és írásbeli részeket is tartalmaznak. A szóbeli rész a hallás utáni szövegértés és a beszédkészség felmérésére szolgál. Az írásbeli feladatok pedig olyan készségek számonkéréséért felelnek, mint a közvetítés, az olvasott szöveg értése, a nyelvismeret, a szókincs és az írás. Az Euro nyelvvizsga feladatok típusai mindhárom szinten, vagyis alapfokon, középfokon és felsőfokon is megegyeznek, csak nehézségben térnek el, illetve néhány helyen kiegészülnek plusz tennivalókkal.

A megadott szövegek, szövegrészletek mind hétköznapi helyzetekből átvett szituációk vagy leírások, tehát nem kell elvont tudományos vagy szépirodalmi dolgokra gondolni, hiszen ezekkel nagyon ritka esetekben találkozik az átlag ember. Az Euro nyelvvizsga feladatok pedig pont az a célt szolgálják, hogy mindennapi, átlagos körülmények között tudjunk boldogulni és nem az, hogy nyelvészeket faragjon belőlünk.